garantiordning
Garantiordning
Håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk

Hvad er en garantiordning?

En garantiordning er en økonomisk sikkerhed, hvis uheldet er ude. Har din håndværker lavet et dårligt stykke arbejde med fejl eller mangler, kan du få dækket op til 150.000 kroner inkl. moms pr. byggesag. Det kræver selvfølgelig, at din håndværker er medlem af en garantiordning. Derfor har vi, i samarbejde med Dansk Håndværk, opstillet et par vigtige tips til dig, som har fundet en håndværker til dit næste byggeprojekt.

5 vigtige tips til dit byggeprojekt.

Vi har sammen med Dansk Håndværk samlet 5 vigtige tips til dig, som har fundet eller leder efter, en håndværker til dit næste byggeprojekt.

1. Klare linjer: hvad og hvornår? 

Snak med din håndværker om det arbejde du skal have lavet. Det er vigtigt, at dig og din håndværker er enige om, hvad du vil have lavet, og hvornår opgaven skal være færdig.

2. Skriv ned: undgå misforståelser! 

Det er vigtigt, at du får alle aftaler og detaljer ned på skrift. Det gælder arbejdets type og omfang, og især betaling.

3. Afhold statusmøder løbende. 

Snak med din håndværker igennem hele arbejds-forløbet. Aftal på forhånd, hvornår der skal afholdes statusmøder. Sørg for at fortælle håndværkeren, hvis arbejdet ikke er, som du havde forventet.

4. Er du tilfreds med det færdige arbejde? 

Gå det færdige arbejde igennem sammen med din håndværker. Sørg for at tage stilling til om der mangler noget, og om du er glad og tilfreds med arbejdet. Er arbejdet udført til tiden og er budgettet overholdt?

5. Vælg en håndværker, som er medlem af en garantiordning. 

Sørg for at spørge din håndværker om de er medlem af en garantiordning. Det kan betale sig i sidste ende, hvis der er fejl eller mangler ved det færdige arbejde. Hvis håndværkeren fx er medlem af Dansk Håndværks “Håndværkergaranti” dækkes der op til 150.000 kroner inkl. moms pr. byggesager.

Et overblik over de forskellige garantiordninger

Der findes to store garantiordninger, som rigtig mange håndværkere er medlem af: Dansk Håndværks “Håndværkergaranti” og Dansk Byggeris “Byg Garanti”. Derudover findes der specifikke garantiordninger, som kun behandler sager inden for en særlig branche. Her taler vi om for eksempel: Kloakgaranti, Malergaranti, TEKNIQS garantiordning og fjernvarmegaranti, etc. Vi har samlet de mest brugte garantiordninger hos håndværkerne. Her kan du få et hurtigt overblik over, hvor mange penge du kan få i forsikring, hvis der er fejl eller mangler i dit kommende eller nye byggeprojekt, samt hvad garantiordningerne IKKE dækker over. Se med herunder.

Dansk Håndværk: Håndværkergaranti

Se deres video om Håndværkergaranti her.

Dansk Håndværks garantiordning hedder "Håndværkergaranti". Dansk Håndværk er en forening for håndværksvirksomheder, der gør sig umage og som prioriterer kvalitet, ordentlighed og faglighed. Det forpligter at være medlem af Dansk Håndværk!

Håndværkergaranti dækker:

・ Du er dækket for op til 150.000,- kr. pr. byggesag inkl. moms.

・ Du er sikret hvis håndværkeren går konkurs.

・ Klager du over en håndværker, behandles klagen neutralt af Håndværkets Ankenævn.

Håndværkergaranti dækker ikke:

・ Færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført.

・ Prisklager.

・ Materialefejl.

・Udviklingssvigt.

・Fejl opstået under udførelsen, som følge af mangelfulde eller ukorrekteproduktanvisninger eller vejledninger fra materialeleverandører.

・Afrensning og maling/efterbehandling af tage.

・Følgeskader (f.eks. beskadigelse af møbler, transportmidler mm.), eller indirekte tab (f.eks. flytteomkostninger, sagsomkostninger).

・Særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent.

・De tilfælde, hvor håndværkeren, der er medlem af Dansk Håndværk, har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som ikke er medlem af Dansk Håndværk, og som har indgået aftalen med forbrugeren.

・Arbejder med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Dansk Byggeri: Byg Garanti

Se deres video om Byg Garanti her.

Dansk Byggeris garantiordning kaldes "Byg Garanti", og er en økonomisk sikkerhed for dig, som skal bygge om eller til.

Byg Garanti dækker:

・Fejl og mangler for op til 150.000,- kr. pr. byggesag inkl. moms.

・Synlige fejl og mangler i op til 3 år.

・Skjulte fejl og mangler i op til 10 år.

・Hvis arbejdet er aftalt med en håndværker, der er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at en række faggrupper ikke er med, herunder fx VVS- og el-installatører.

・Tækkearbejder, hvis håndværkeren er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået.

・Tag-malerarbejder, hvis håndværkeren er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.

Byg Garanti dækker ikke:

・Arbejde på udlejnings-, ejerlejligheds- og andelsboligejendomme, der udføres som fællesarbejde. Det vil sige, hvis bygherren er en forening, dækker Byg Garanti ikke.

・Arbejde, som er lavet på erhvervsejendomme.

・Følgeskader eller indirekte tab.

・Krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder.

・Arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

・Fejl ved materialer.

Andre garantiordninger

Danske Kloakmestres: Kloakgaranti:

Sikrer dig en dækning på op til 50.000 kr. inkl. moms -Uanset byggeriets størrelse. Dækker tab, som følge af mangelfuldt kloakarbejde, der er udført af et medlem af Danske Kloakmestre på din private ejendom. Dækker kun den forbruger, som er en del af aftalen med kloakmestervirksomheden. Dækker ikke: Fejl ved materialer og/eller produkter.

Danske Malermestre: Malermestergaranti: 

Dækker op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger. Dækker kun, hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra fakturaen er modtaget.

TEKNIQ: TEKNIQS garantiordning og fjernvarmegaranti:

Dækker op til 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen. Dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

Danske Anlægsgartnere: Håndværkergaranti:

Dækker fra 100.000 kr. til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Dækker selvom virksomheden går konkurs. Dækker sager med entreprisesum på op til 1 mio. kr.

AB92 garanti: “Byggeriets Bibel”

Arbejder du i byggebranchen? Så skal du læse med her:Hvad betyder AB92, og hvem skal forholde sig til det? AB92 står for “Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder”. Det er altså en garanti, som virksomheder i byggebranchen skal forholde sig til. AB92 sørger for, at der stilles en sikkerhed for udført arbejde, som overholdes af en kontrakt. Dette gælder ved alle typer byggeri, renovering, tilbygning og ombygning. Det er en arbejdsgaranti, som aftales mellem dem, som står for byggeriet, ud fra nogle betingelser, som står i AB92. Det kan fx være entreprenøren og bygherren, der sammen bliver enige om nogle regler.

Hvad står der i AB92, og hvornår gælder det? AB92 indeholder en række beslutninger om vigtige forhold, når man skal til at bygge. Regelsættet er lavet på baggrund af det man kunne forestille sig kunne give grund til konflikt. Derfor er det næsten altid nogle bestemmelser omkring den økonomiske del, og hvordan både bygherre og entreprenør er sikret, hvis der er mangler ved byggeriet. Det er frivilligt om man vil bruge AB92, og så er det ikke lovgivning.

Download AB92 PDF her.

  1. Forside »
  2. Garantiordning »

Garantiordninger - en guide! Hvordan er jeg sikret ved fejl og mangler i mit byggeprojekt? Få svaret her!

Hvad er en garantiordning?

En garantiordning er en økonomisk sikkerhed, hvis uheldet er ude. Har din håndværker lavet et dårligt stykke arbejde med fejl eller mangler, kan du få dækket op til 150.000 kroner inkl. moms pr. byggesag. Det kræver selvfølgelig, at din håndværker er medlem af en garantiordning. Derfor har vi, i samarbejde med Dansk Håndværk, opstillet et par vigtige tips til dig, som har fundet en håndværker til dit næste byggeprojekt.

Få vores 7 bedste råd til at indgå en aftale med en håndværker

5 vigtige tips til dit byggeprojekt.

Vi har sammen med Dansk Håndværk samlet 5 vigtige tips til dig, som har fundet eller leder efter, en håndværker til dit næste byggeprojekt.

1. Klare linjer: hvad og hvornår? 

Snak med din håndværker om det arbejde du skal have lavet. Det er vigtigt, at dig og din håndværker er enige om, hvad du vil have lavet, og hvornår opgaven skal være færdig.

2. Skriv ned: undgå misforståelser! 

Det er vigtigt, at du får alle aftaler og detaljer ned på skrift. Det gælder arbejdets type og omfang, og især betaling.

3. Afhold statusmøder løbende. 

Snak med din håndværker igennem hele arbejds-forløbet. Aftal på forhånd, hvornår der skal afholdes statusmøder. Sørg for at fortælle håndværkeren, hvis arbejdet ikke er, som du havde forventet.

4. Er du tilfreds med det færdige arbejde? 

Gå det færdige arbejde igennem sammen med din håndværker. Sørg for at tage stilling til om der mangler noget, og om du er glad og tilfreds med arbejdet. Er arbejdet udført til tiden og er budgettet overholdt?

5. Vælg en håndværker, som er medlem af en garantiordning. 

Sørg for at spørge din håndværker om de er medlem af en garantiordning. Det kan betale sig i sidste ende, hvis der er fejl eller mangler ved det færdige arbejde. Hvis håndværkeren fx er medlem af Dansk Håndværks “Håndværkergaranti” dækkes der op til 150.000 kroner inkl. moms pr. byggesager.

Et overblik over de forskellige garantiordninger

Der findes to store garantiordninger, som rigtig mange håndværkere er medlem af: Dansk Håndværks “Håndværkergaranti” og Dansk Byggeris “Byg Garanti”. Derudover findes der specifikke garantiordninger, som kun behandler sager inden for en særlig branche. Her taler vi om for eksempel: Kloakgaranti, Malergaranti, TEKNIQS garantiordning og fjernvarmegaranti, etc. Vi har samlet de mest brugte garantiordninger hos håndværkerne. Her kan du få et hurtigt overblik over, hvor mange penge du kan få i forsikring, hvis der er fejl eller mangler i dit kommende eller nye byggeprojekt, samt hvad garantiordningerne IKKE dækker over. Se med herunder.

Det er vigtigt at vælge en håndværker, som er medlem af en garantiordning fordi det skaber tryghed omkring dit byggeri og er et sikkerhedsnet for dig som forbruger. Oplever du fejl og mangler ved det håndværksarbejde, som et medlem af Dansk Håndværk har udført, er du dækket af Håndværkergaranti, hvis virksomheden ikke udbedrer manglen.

Direktør Morten Frihagen

Dansk Håndværk

Håndværkergaranti & Byg Garanti

Garantiordninger - en guide! Hvordan er jeg sikret ved fejl og mangler i mit byggeprojekt? Få svaret her!
Garantiordninger - en guide! Hvordan er jeg sikret ved fejl og mangler i mit byggeprojekt? Få svaret her!

Dansk Håndværk: Håndværkergaranti

Se deres video om Håndværkergaranti her.

Dansk Håndværks garantiordning hedder "Håndværkergaranti". Dansk Håndværk er en forening for håndværksvirksomheder, der gør sig umage og som prioriterer kvalitet, ordentlighed og faglighed. Det forpligter at være medlem af Dansk Håndværk!

Håndværkergaranti dækker:

・ Du er dækket for op til 150.000,- kr. pr. byggesag inkl. moms.

・ Du er sikret hvis håndværkeren går konkurs.

・ Klager du over en håndværker, behandles klagen neutralt af Håndværkets Ankenævn.

Håndværkergaranti dækker ikke:

・ Færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført.

・ Prisklager.

・ Materialefejl.

・Udviklingssvigt.

・Fejl opstået under udførelsen, som følge af mangelfulde eller ukorrekteproduktanvisninger eller vejledninger fra materialeleverandører.

・Afrensning og maling/efterbehandling af tage.

・Følgeskader (f.eks. beskadigelse af møbler, transportmidler mm.), eller indirekte tab (f.eks. flytteomkostninger, sagsomkostninger).

・Særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent.

・De tilfælde, hvor håndværkeren, der er medlem af Dansk Håndværk, har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som ikke er medlem af Dansk Håndværk, og som har indgået aftalen med forbrugeren.

・Arbejder med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Dansk Byggeri: Byg Garanti

Se deres video om Byg Garanti her.

Dansk Byggeris garantiordning kaldes "Byg Garanti", og er en økonomisk sikkerhed for dig, som skal bygge om eller til.

Byg Garanti dækker:

・Fejl og mangler for op til 150.000,- kr. pr. byggesag inkl. moms.

・Synlige fejl og mangler i op til 3 år.

・Skjulte fejl og mangler i op til 10 år.

・Hvis arbejdet er aftalt med en håndværker, der er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at en række faggrupper ikke er med, herunder fx VVS- og el-installatører.

・Tækkearbejder, hvis håndværkeren er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået.

・Tag-malerarbejder, hvis håndværkeren er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.

Byg Garanti dækker ikke:

・Arbejde på udlejnings-, ejerlejligheds- og andelsboligejendomme, der udføres som fællesarbejde. Det vil sige, hvis bygherren er en forening, dækker Byg Garanti ikke.

・Arbejde, som er lavet på erhvervsejendomme.

・Følgeskader eller indirekte tab.

・Krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder.

・Arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

・Fejl ved materialer.

Andre garantiordninger

Danske Kloakmestres: Kloakgaranti:

Sikrer dig en dækning på op til 50.000 kr. inkl. moms -Uanset byggeriets størrelse. Dækker tab, som følge af mangelfuldt kloakarbejde, der er udført af et medlem af Danske Kloakmestre på din private ejendom. Dækker kun den forbruger, som er en del af aftalen med kloakmestervirksomheden. Dækker ikke: Fejl ved materialer og/eller produkter.

Danske Malermestre: Malermestergaranti: 

Dækker op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger. Dækker kun, hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra fakturaen er modtaget.

TEKNIQ: TEKNIQS garantiordning og fjernvarmegaranti:

Dækker op til 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen. Dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

Danske Anlægsgartnere: Håndværkergaranti:

Dækker fra 100.000 kr. til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Dækker selvom virksomheden går konkurs. Dækker sager med entreprisesum på op til 1 mio. kr.

AB92 garanti: “Byggeriets Bibel”

Arbejder du i byggebranchen? Så skal du læse med her:Hvad betyder AB92, og hvem skal forholde sig til det? AB92 står for “Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder”. Det er altså en garanti, som virksomheder i byggebranchen skal forholde sig til. AB92 sørger for, at der stilles en sikkerhed for udført arbejde, som overholdes af en kontrakt. Dette gælder ved alle typer byggeri, renovering, tilbygning og ombygning. Det er en arbejdsgaranti, som aftales mellem dem, som står for byggeriet, ud fra nogle betingelser, som står i AB92. Det kan fx være entreprenøren og bygherren, der sammen bliver enige om nogle regler.

Hvad står der i AB92, og hvornår gælder det? AB92 indeholder en række beslutninger om vigtige forhold, når man skal til at bygge. Regelsættet er lavet på baggrund af det man kunne forestille sig kunne give grund til konflikt. Derfor er det næsten altid nogle bestemmelser omkring den økonomiske del, og hvordan både bygherre og entreprenør er sikret, hvis der er mangler ved byggeriet. Det er frivilligt om man vil bruge AB92, og så er det ikke lovgivning.

Download AB92 PDF her.

Få op til 3 tilbud på din næste byggeopgave

Du får svar indenfor kort tid

Håndværkere i hele landet

Gratis og uforpligtende

- og skulle du sidde fast, så hjælper vi

Send os en simpel beskrivelse af din byggeopgave

Lokale håndværkere klar til at hjælpe dig

Mangler du inspiration?

Se flere artikler

-

Skriv dig op til vores gratis guides og vejledninger

Håndværker.dk bruger cookies

For at forbedre brugervenligheden af vores website, bruger vi egne cookies og cookies fra tredjeparter. Disse cookies har til formål at understøtte tre overordnede formål på hjemmesiden som er funktionalitet, statistik og marketing.

${options ? "Skjul indstillinger" : "Vis indstillinger"}

Send os din opgave
Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

Skriv dine oplysninger her
Besked
Tilmeld dig Håndværker.dks nyhedsbrev Accepter betingelser
Vedhæft billeder Send