Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk
Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk

Hvilken type tag vil du have?

Et nyt tag er både en stor og dyr beslutning, og der er flere overvejelser det er vigtigt du gør dig. Et tag skal naturligvis beskytte huset mod vind og vejr, men det har også en stor arkitektonisk betydning som et af bygningens mest markante elementer. Der findes mange forskellige tagbelægniger, men nogle er mere udbredte end andre. Det klassiske valg er tegltaget, men også belægninger som beton, stål, tagpap og fibercement (også kendt som eternit) er steget i popularitet.I mange tilfælde er det bestemt i lokalplanen, hvilke typer tage der er tilladt i et område – så husk at tjekke den, inden du bestemmer dig for, hvordan dit tag skal se ud.

Hvilke tagtyper findes der?

Her får du et overblik over de mest udbredte tagtyper. Der findes selvfølgelig flere f.eks. betontagsten og stråtag.

Tegl: Tegl er danskernes favorit med sit flotte udseende og lange holdbarhed. Tegltagsten findes i et væld af udformninger og farver. Tegl er dog også den tagtype der kræver det dybeste tag i pengepungen.Levetid: 50-75 år. Læs mere her

Eternit: Eternit er en let tagbelægning, der egner sig til mange forskellige typer af huse, men den er især populær til parcelhusene. Det mest kendte form for eternit er bølgeteternit, men kan også fås som flade plader (som kan ses i priseksemplerne). Levetid: 30-35 år. Læs mere her

Tagpap: Tagpap er en let og billig tagbeklædning der passer til alle tagformer, dog især ideel til flade tage eller tage med lav hældning. Er også populær på sekundære bygninger som garagen eller skuret. Det er et blødt materiale, der er let at forme efter tagudformningen. Levetid: Mindst 50 år. Læs mere her

Stål: Stål er en let og forholdsvis billig tagbelægning, der findes i flere forskellige udformninger og farver. Det kan imitere det klassiske tegltag, men kan også fås i flade plader. Levetid: 40-50 år. Læs mere her

De mest udbredte tagformer i Danmark

Saddeltag: En meget almindelig tagtype, hvor to ens tagflader mødes i rygningen og falder symmetrisk. Hældningen er ofte 45 grader, men kan også være mindre eller større. Se projektet

Fladt tag: Helt flade tage er ikke længere tilladt, idet hældningen mindst skal være 1,5%. Flot til moderne, minimalistisk arkitektur. Se projektet

Mansardtag: På denne tagtype er tagfladen delt i to med forskellig hældning. Tidligere en udbredt tagtype, der dog ikke bruges meget ved nybyggeri længere.

Andre typer: Listen er meget længere, og du kan også støde på pyramidetage, buetage (tøndetage), københavnertage, kuppeltage og mange andre specielle tagudformninger.

Kan jeg lægge mit nye tag selv?

Du må gerne selv fjerne dit gamle tag og lægge et nyt. Eneste undtagelse er asbestholdige tagplader, som altid skal håndteres af fagfolk. Men selvom loven ikke forhindrer dig i at gå i krig med taget selv, bør du alligevel tænke dig godt om.

Håndværkeren giver tryghed

Som nævnt andetsteds på siden er der en række love og regler, der skal overholdes, hvis du vil have sikkerhed for, at produktgarantien holder, og forsikringen dækker. Hvis du vælger en god håndværker til opgaven, sikrer han, at taget følger alle regler. Desuden har han den erfaring, der gør, at ingen detaljer bliver overset, og at tagets finish bliver perfekt.

Håndværker der lægger tag
Håndværker lægger nyt tag

En overkommelig investering i god nattesøvn

Et professionelt monteret tag holder længe. Det ser godt ud. Det bidrager til at sikre dig en god pris, når huset engang skal sælges. Og det er slet ikke så dyrt, når du fordeler investeringen i en håndværker ud over tagets levetid. Vi anbefaler, at du vælger en håndværker til opgaven. Find den helt rigtige her på håndværker.dk, hvor du kan se billeder af forskellige håndværkeres tagprojekter og læse andre kunders vurderinger af deres arbejde.

Forbered dig, inden du henter tilbud på et nyt tag

Mange håndværkere er vant til at give et overslag ud fra en løs beskrivelse af projektet. Men gør dig selv og din håndværker den tjeneste at tænke alle detaljer godt igennem, inden du beder om et tilbud. Det hjælper håndværkeren, så han kan udregne et mere præcist tilbud til dig. Og du minimerer risikoen for negative overraskelser senere hen.

Derfor: Tænk dit projekt godt igennem og beskriv tydeligt:

Hvis du ikke har en fornemmelse af, hvordan opgaven kan løses, så spørg håndværkeren om løsningsforslag. En erfaren håndværker vil ofte kunne komme med alternativer til de løsninger, man umiddelbart forestillede sig. Inden du går i gang med at indhente tilbud, bør du gøre dig klart, hvad opgaven nogenlunde indebærer for dig mht. økonomi. Du bør også sætte dig ind i, hvilke forholdsregler du skal tage, inden du sætter din underskrift på et tilbud og dermed binder dig.

Hent vores gratis guide til håndværkeraftaler

Vi har udarbejdet en gratis guide til aftaler med en håndværker. Du kan downloade den ved at klikke herunder.

Love og regler om nyt tag

Når du lægger nyt tag, skal du være opmærksom på de love og regler, der gælder. Det er særligt vigtigt, hvis du selv lægger taget. Hvis du hyrer en professionel håndværker til det, er han ansvarlig for, at dit nye tag opfylder kravene. Du skal dog altid selv være opmærksom på, om lokalplaner eller servitutter stiller specifikke krav til tagets type og udformning.

Hvad er lokalplaner og servitutter?

En lokalplan er din kommunes regler for et bestemt område. Den kan i visse tilfælde indeholde bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges. f.eks. findes der sommerhusområder, hvor kun stråtag er tilladt. En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst på selve ejendommen. Den kan være tilfældet, hvis ejendommen er fredet og således underlagt visse begrænsninger mht. hvad du må ændre.

Skal du have byggetilladelse?

Nej, som regel ikke. Men det kan alligevel være en god ide at snakke med kommunens byggeafdeling, hvis du skal i gang med et større tagprojekt.

Sæt dig ind i bygningsreglementet

Hvis du selv lægger taget, skal du være opmærksom på kravene i bygningsreglementet. Heri bestemmes de overordnede regler mht. tagkonstruktion, brandsikring, isolering osv. Det kan blive en dyr affære, hvis dit nye tag ikke bliver lavet efter såvel byggereglerne som producentens forskrifter. Du kan miste produktgarantien, forsikringsdækningen og i værste fald blive tvunget til at fjerne din tagbelægning igen.

  1. Forside »
  2. Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk »

Hvilken type tag vil du have?

Et nyt tag er både en stor og dyr beslutning, og der er flere overvejelser det er vigtigt du gør dig. Et tag skal naturligvis beskytte huset mod vind og vejr, men det har også en stor arkitektonisk betydning som et af bygningens mest markante elementer. Der findes mange forskellige tagbelægniger, men nogle er mere udbredte end andre. Det klassiske valg er tegltaget, men også belægninger som beton, stål, tagpap og fibercement (også kendt som eternit) er steget i popularitet.I mange tilfælde er det bestemt i lokalplanen, hvilke typer tage der er tilladt i et område – så husk at tjekke den, inden du bestemmer dig for, hvordan dit tag skal se ud.

Få vores 7 bedste råd til at indgå en aftale med en håndværker

Hvilke tagtyper findes der?

Her får du et overblik over de mest udbredte tagtyper. Der findes selvfølgelig flere f.eks. betontagsten og stråtag.

Tegl: Tegl er danskernes favorit med sit flotte udseende og lange holdbarhed. Tegltagsten findes i et væld af udformninger og farver. Tegl er dog også den tagtype der kræver det dybeste tag i pengepungen.Levetid: 50-75 år. Læs mere her

Eternit: Eternit er en let tagbelægning, der egner sig til mange forskellige typer af huse, men den er især populær til parcelhusene. Det mest kendte form for eternit er bølgeteternit, men kan også fås som flade plader (som kan ses i priseksemplerne). Levetid: 30-35 år. Læs mere her

Tagpap: Tagpap er en let og billig tagbeklædning der passer til alle tagformer, dog især ideel til flade tage eller tage med lav hældning. Er også populær på sekundære bygninger som garagen eller skuret. Det er et blødt materiale, der er let at forme efter tagudformningen. Levetid: Mindst 50 år. Læs mere her

Stål: Stål er en let og forholdsvis billig tagbelægning, der findes i flere forskellige udformninger og farver. Det kan imitere det klassiske tegltag, men kan også fås i flade plader. Levetid: 40-50 år. Læs mere her

De mest udbredte tagformer i Danmark

Saddeltag: En meget almindelig tagtype, hvor to ens tagflader mødes i rygningen og falder symmetrisk. Hældningen er ofte 45 grader, men kan også være mindre eller større. Se projektet

Fladt tag: Helt flade tage er ikke længere tilladt, idet hældningen mindst skal være 1,5%. Flot til moderne, minimalistisk arkitektur. Se projektet

Mansardtag: På denne tagtype er tagfladen delt i to med forskellig hældning. Tidligere en udbredt tagtype, der dog ikke bruges meget ved nybyggeri længere.

Andre typer: Listen er meget længere, og du kan også støde på pyramidetage, buetage (tøndetage), københavnertage, kuppeltage og mange andre specielle tagudformninger.

Pris på nyt tag

Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk

Tag med eternittagplader

200 m2 tag med diagonale eternit-tagplader og zinkbeklædninger. Varighed: 5 uger Pris: ca. 250.000 kr.

Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk

Klassisk rødt tegltag

110 m2 klassisk rødt tegltag fra V. Meyer inkl. nye Velux ovenlysvinduer. Varighed: 18 arbejdsdage Pris: 250.000-300.000

Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk

Tagpaptag med listedækning

Listetag inkl. zinkinddækning og zinktagrender. Varighed: 2 uger Pris: ca. 150.000 kr.

Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk

Moderne ståltag

200 m2 Decra ståltga i farven mat sort. Taget ligner det klassiske tegltag. Varighed: ca. 6 dage Pris: 130.000 – 160.000

Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk

Husk også disse ting, når du skal have nyt tag eller renoveret det gamle

Du kan med fordel få ordnet andre opgaver, når håndværkerne alligevel er i gang med taget. For eksempel er det oplagt at få renoveret tagrender og nedløbsrør, forbedre isoleringen af loftet eller måske få sat nye ovenlys eller kviste i. Det er billigere at gøre det samtidig med tagprojektet end senere. Snak med din håndværker om det, når I planlægger opgaven.

Kan jeg lægge mit nye tag selv?

Du må gerne selv fjerne dit gamle tag og lægge et nyt. Eneste undtagelse er asbestholdige tagplader, som altid skal håndteres af fagfolk. Men selvom loven ikke forhindrer dig i at gå i krig med taget selv, bør du alligevel tænke dig godt om.

Håndværkeren giver tryghed

Som nævnt andetsteds på siden er der en række love og regler, der skal overholdes, hvis du vil have sikkerhed for, at produktgarantien holder, og forsikringen dækker. Hvis du vælger en god håndværker til opgaven, sikrer han, at taget følger alle regler. Desuden har han den erfaring, der gør, at ingen detaljer bliver overset, og at tagets finish bliver perfekt.

Håndværker der lægger tag
Håndværker lægger nyt tag

En overkommelig investering i god nattesøvn

Et professionelt monteret tag holder længe. Det ser godt ud. Det bidrager til at sikre dig en god pris, når huset engang skal sælges. Og det er slet ikke så dyrt, når du fordeler investeringen i en håndværker ud over tagets levetid. Vi anbefaler, at du vælger en håndværker til opgaven. Find den helt rigtige her på håndværker.dk, hvor du kan se billeder af forskellige håndværkeres tagprojekter og læse andre kunders vurderinger af deres arbejde.

Det kan være en god idé at se på, hvordan dit hus oprindeligt så ud. Hvilke kendetegn havde det? Prøv af finde ud af, hvilke tagsten der lå, og hvordan proportionerne var. Så har du et godt udgangspunkt for at vælge et nyt tag, der vil passe godt til dit hus.

Morten Dalsgaard

Arkitekt fra M4 Arkitekter

Hvad koster et nyt tag?

Hvad det koster at få et nyt tag afhænger primært af hvilken tagbelægning der vælges. I den billige ende ligger tagpap, hvor tegl derimod kræver et dybere tag i pengepungen. Andre faktorer såsom tagets størrelse, konstruktion spiller dog også ind. Og derudover kommer udgifter til montering af nye tagrender, skotrender, ovenlysvinduer, skorstene, kviste og efterisolering, hvis dette er aktuelt. Vær opmærksom på at der kan være geografiske forskelle på hvad det koster at få et nyt tag. Vi hjælper dig med at få et overblik i tabellen herunder. Klik dig ind på de enkelte tagtyper, hvis du vil vide mere. Bemærk: Det er muligt at søge energitilskud til renoveringer, der generelt nedsætter energiforbruget i boligen. Tal med din håndværker om det.

Nyt tag | beregn prisen her på håndværker.dk

Forbered dig, inden du henter tilbud på et nyt tag

Mange håndværkere er vant til at give et overslag ud fra en løs beskrivelse af projektet. Men gør dig selv og din håndværker den tjeneste at tænke alle detaljer godt igennem, inden du beder om et tilbud. Det hjælper håndværkeren, så han kan udregne et mere præcist tilbud til dig. Og du minimerer risikoen for negative overraskelser senere hen.

Derfor: Tænk dit projekt godt igennem og beskriv tydeligt:

Hvis du ikke har en fornemmelse af, hvordan opgaven kan løses, så spørg håndværkeren om løsningsforslag. En erfaren håndværker vil ofte kunne komme med alternativer til de løsninger, man umiddelbart forestillede sig. Inden du går i gang med at indhente tilbud, bør du gøre dig klart, hvad opgaven nogenlunde indebærer for dig mht. økonomi. Du bør også sætte dig ind i, hvilke forholdsregler du skal tage, inden du sætter din underskrift på et tilbud og dermed binder dig.

Hent vores gratis guide til håndværkeraftaler

Vi har udarbejdet en gratis guide til aftaler med en håndværker. Du kan downloade den ved at klikke herunder.

Love og regler om nyt tag

Når du lægger nyt tag, skal du være opmærksom på de love og regler, der gælder. Det er særligt vigtigt, hvis du selv lægger taget. Hvis du hyrer en professionel håndværker til det, er han ansvarlig for, at dit nye tag opfylder kravene. Du skal dog altid selv være opmærksom på, om lokalplaner eller servitutter stiller specifikke krav til tagets type og udformning.

Hvad er lokalplaner og servitutter?

En lokalplan er din kommunes regler for et bestemt område. Den kan i visse tilfælde indeholde bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges. f.eks. findes der sommerhusområder, hvor kun stråtag er tilladt. En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst på selve ejendommen. Den kan være tilfældet, hvis ejendommen er fredet og således underlagt visse begrænsninger mht. hvad du må ændre.

Skal du have byggetilladelse?

Nej, som regel ikke. Men det kan alligevel være en god ide at snakke med kommunens byggeafdeling, hvis du skal i gang med et større tagprojekt.

Sæt dig ind i bygningsreglementet

Hvis du selv lægger taget, skal du være opmærksom på kravene i bygningsreglementet. Heri bestemmes de overordnede regler mht. tagkonstruktion, brandsikring, isolering osv. Det kan blive en dyr affære, hvis dit nye tag ikke bliver lavet efter såvel byggereglerne som producentens forskrifter. Du kan miste produktgarantien, forsikringsdækningen og i værste fald blive tvunget til at fjerne din tagbelægning igen.

Beregn en pris på nyt tag på 2 minutter

Gratis og uforpligtende

Du får prisen med det samme

En god start på dit byggeprojekt

- og skulle du sidde fast, så hjælper vi

Send os en simpel beskrivelse af din byggeopgave

Mangler du inspiration?

Se flere artikler

Tags


-

Nye tagrender?

Få viden om typer, priser samt inspiration her.

Læs mere her

Skriv dig op til vores gratis guides og vejledninger

Håndværker.dk bruger cookies

For at forbedre brugervenligheden af vores website, bruger vi egne cookies og cookies fra tredjeparter. Disse cookies har til formål at understøtte tre overordnede formål på hjemmesiden som er funktionalitet, statistik og marketing.

${options ? "Skjul indstillinger" : "Vis indstillinger"}

Send os din opgave
Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

Skriv dine oplysninger her
Besked
Tilmeld dig Håndværker.dks nyhedsbrev Accepter betingelser
Vedhæft billeder Send