Svar i sag om hurtig afgørelse – AB 18
Svar i sag om hurtig afgørelse – AB 18 | Find blanketten her ⇒ Håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk
 1. Forside »
 2. Svar i sag om hurtig afgørelse – ab 18 »

Svar i sag om hurtig afgørelse – AB 18

"Svar i sag om hurtig afgørelse", eller "svar på klage" er en skabelon, hvor du skal udfylde det markeret med gult, og slette det med rød. Denne skabelon bruges som svar på "Klageskrift"(Anmodning om hurtig afgørelse). Dokumentet er udarbejdet af Dansk Byggeri.

Svar i sag om hurtig afgørelse – AB 18:

Vejledning til udfyldelse af skabelon (skal slettes efter læsning): For at avende denne skabelon skal du udfylde og/eller tage stilling til det, der er markeret med gult (og firkantede parenteser skal fjernes), mens tekst med rød skrift skal slettes, da denne tekst alene er vejledende. Skabelonen bygger på Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægs regler for hurtig afgørelse (2018), henunder navnlig § 9, som kan findes på http://voldgift.dk/hurtig-afgoerelse. Det bemærkes, at al korrespondance, indlæg og bilag i en sag om hurtig afgørelse skal sendes digitalt til Voldgiftsnævnet med digital kopi til øvrige parter.

Svar i sag om hurtig afgørelse

(Svarskrift – AB 18)

Skal slettes: En sag om hurtig afgørelse afgøres på skriftligt grundlag, og det er derfor ikke under en sådan sag muligt f.eks. at føre vidner. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som led i sagen. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter.

Skal slettes: Som indklagede skal man afgive et svarskrift senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget klagers anmodning om hurtig afgørelse (klageskriftet). Man kan ikke i sit svarskift bringe andre tvistigheder ind under sagen end dem, der fremgår af klageskriftet. Det bør forud for afgivelse af svarskrift overvejes, om det er nødvendigt at søge juridisk bistand.

Skal slettes: Eventuelle ønsker til antallet af opmænd og deres kvalifikationer, skal dette oplyses senest 3 arbejdsdage efter, at man har modtaget klagers anmodning om hurtig afgørelse. Dette betyder, at man som indklagede kan være nødsaget til at komme med sine eventuelle bemærkninger/ønsker, inden svarskrift afgives.

Skal slettes: Når svarskrift i en sag om hurtig afgørelse er indgivet, vil klager få mulighed for at kommentere på svarskriftet i et supplerende processkrift også kaldet en ”replik”. Replikken skal afgives senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af svarskriftet. Afgives replik vil man som indklagede få mulighed for at kommentere herpå i sit eget supplerende processkrift også kaldet en ”duplik”. Duplikken skal afgives senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af replikken.

Som indklagede indgiver [Virksomhedens navn = Indklagede] hermed svarskrift i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlægs sag nr. [angiv sagsnummer] om hurtig afgørelse.

Parter

Klager

[Virksomhedens navn]

Hent resten af dokumentet herunder

Hent dokumentet

Tilmeld dig Håndværker.dk's nyhedsbrev og bliv orienteret om vores services via e-mail. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet.
Send dokumentet til min email
Vi har fået informationerne herfra: vaerdibyg.dk

Tags

  -

  Håndværker.dk bruger cookies

  For at forbedre brugervenligheden af vores website, bruger vi egne cookies og cookies fra tredjeparter. Disse cookies har til formål at understøtte tre overordnede formål på hjemmesiden som er funktionalitet, statistik og marketing.

  ${options ? "Skjul indstillinger" : "Vis indstillinger"}

  Skriv dig op til vores gratis guides og vejledninger

  Send os din opgave
  Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

  Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

  Skriv dine oplysninger her
  Besked
  Tilmeld dig Håndværker.dks nyhedsbrev Accepter betingelser
  Vedhæft billeder Send