Kurset har især betydning for dig som Elinstallatør, fordi...

1.

Flere boligejere vælger dig, når de leder efter bæredygtige løsninger 

 

Boligejerne efterspørger vejledning i hvilke elinstallationer som bedst kan betale sig i form af energibesparelser på sigt. Det er denne ekspertise og gode vejledning som 50% af boligejerne efterspørger og 37% vil betale mere for.

2.

Skil dig ud fra dine konkurrenter og styrk din position på markedet 

 

Sparede penge er noget, som kunderne forstår fx ved energioptimere lys- og el-installationer eller installere solvarme. Har du kvalitetsstemplet ‘Klimahåndværker’ signalerer du, at du kan hjælpe kunderne troværdigt på dette område.

3.

Du lærer hvad der forventes af dig 

 

 

Elbranchen har stor indvirkning på byggebranchens samlede CO2-udledning. Boligejerne forventer at du tager ansvar på området. Som Klimahåndværker undgår du at skuffe dine kunder.

Kursusbeskrivelse

Hvilken viden får Klimahåndværkeren?

Håndværkerne lærer om byggeriets klimaaftryk, kilderne til CO2-udledning og hvordan disse kan begrænses. Dette sker bl.a. med henvisning til bæredygtighedscertificeringen DGNB, som bedømmer nybyggeri. DGNB måler på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Håndværkerne lærer om kriterierne for og metoderne til bæredygtigt byggeri.

Byggeriets materialevalg har stor betydning for klimaet. Vejen til bæredygtighed ligger dog ikke kun i selve materialet. Genbrug, genanvendelse, materialetransport og langtidsholdbart byggeri, skal også tænkes ind. Klimahåndværkeren lærer om denne helhedsorienterede tilgang til bæredygtigt byggeri og får konkret viden om, hvad han/hun kan gøre bedre i dagligdagen.

Bedre og smartere håndtering af affald er en meget konkret vej til større bæredygtighed. Klimahåndværkeren tilegner sig viden om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse og kan derfor indsamle, sortere og bortskaffe byggeaffald ud fra både bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.

Klimahåndværkeren lærer om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i byggeriet. Med denne viden kan Klimahåndværkeren hjælpe boligejerne med energioptimering. Klimahåndværkeren lærer desuden at sikre, at nybyggeri og renoveringer lever op til BR18’s energikrav, som altid skal overholdes ved byggeri.

Målgruppe

Kurset er målrettet alle faggrupper, der ønsker at tilegne sig dybere viden om bæredygtigt byggeri og renovering.

Formål

Kurset har til formål at uddanne håndværkere i klimahensyn og bæredygtige løsninger, så de trygt kan hjælpe og vejlede boligejere gennem klimavenlige byggeprojekter.

Fordele

Når du har gennemført kurset, får du...

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Adgang til app, så du let kan dokumentere overfor dine kunder, hvilke CO2-besparelser de får.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Du vil som klimahåndværker allerede i dit tilbud kunne inkludere hvordan din løsning kan reducere din kundes klimaaftryk, elregning, vandregning, varmeregning etc. på sigt.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Synlig på klimahåndværker-søgekategorien på Håndværker.dk.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Et fysisk diplom som uddannelsesbevis.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Digital badge til din Håndværker.dk-profil - som et grønt kvalitetsstempel, der adskiller dig fra konkurrenterne.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

En streamer med klimahåndværker logoet, der kan sættes på din varevogn.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

En t-shirt med klimahåndværker logoet pr. deltager.

Undervisere

Undervisningen varetages af Niras, der er et af Skandinaviens førende, rådgivende ingeniørvirksomheder. Niras har tidligere rådgivet DTU og Carlsberg, samt været med til opførelsen af Dokkl i Aarhus, DRs Koncerthus og vindmøllerne man ser under indflyvning til Københavns Lufthavn.

Mads High

Mads Hagh

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Civilingeniør og MBA

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Specialiseret inden for klima og energi

Pil Brix Purup

Pil Brix Purup

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Civilingeniør og PhD stud

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Specialiseret inden for bygningsenergi og indeklima

Sune Holm Hansen

Sune Holm Hansen

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Diplomingeniør

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Specialiseret indenfor klima og energi

Varighed

Kursets varighed er 3 halve dage, fordelt over 3-4 uger. De to første foregår online via Microsoft Teams, og den sidste dag foregår fysisk på en af Saint-Gobains lokationer. Den online del af kurset afholdes kl. 15-18, mens den fysiske del foregår kl. 15-19.

Kursus

Indhold Dag 1

Dag 1: online 15-18

Bæredygtighed og begreber

FN’s 17 verdensmål

Byggeriets bæredygtigheds certificering

Bygningsreglementet

CO2-emissioner

Energiforbrug og CO2-udledninger

Øvelse

Indhold Dag 2

Dag 2: online 15-18

Energiforbrug og CO2

CO2-mål og systemer

CO2-bidrag

CO2-faktorer og -aftryk

Sammenligning af CO2-aftryk

CO2-aftryk ifm. tilbud

Øvelser

Indhold Dag 3

Dag 3: fysisk 15-19

CO2-aftryk og CO2-besparelser

Social bæredygtighed

Miljøvaredeklarationer

Klimahåndværkerens rolle

Øvelser

Klimahåndværker-beviset

Læringsmål

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Viden om emnet bæredygtighed, klima og CO2 udledninger og betydningen af hensyn hertil.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Viden om SDG (FN's verdensmål), DGNB (byggeriets bæredygtigheds certificering), BR18 (bygningsreglementet) og deres generelle hensyn til klima og CO2 udledninger.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Viden om CO2 beregningsmetoder og omfang, energi-besparelser, -renovering og -regnskab samt forhold mellem energiforbrug og CO2 udledninger.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Viden om materialers, WS, komponenter, transport og kørsels CO2 fodaftryk

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Forståelse af en håndværkers rolle, når det gælder at minimere det generelle CO2 fodaftryk på kort sigt (projektudførelse) og på lang sigt (brugsperiode).

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

Forståelse af klimahensyn og CO2 udledninger i forbindelse med tilbudsgivning, projektudførelse og brugsperiode.

Checkmark ⇒ Håndværker.dk

At kunne anvende nyt værktøj til estimering og registrering af et projekts CO2 fodaftryk.

Pris

Fordelspris

3.999 kr.

ex. moms for medlemmer
af Håndværker.dk

Eller betal 333,25 kr. pr. mdr. i 12 måneder

Normalpris

5.999 kr.

ex. moms for ikke-medlemmer
af Håndværker.dk

Ofte stillede spørgsmål

Der er taget hensyn til corona i planlægningen af kurserne. 

Datoer for kurserne er:  

  • Juni 2021 (10., 17. og 24. juni kl. 15-19) ved Cabinn Kalvebod Brygge i København
  • August/September 2021 (24. august, 2. og 9. september kl. 15-19) ved Ceres i Aarhus
  • Oktober/November 2021 (26. oktober, 4. og 9. november kl. 15-19) ved Cabinn Kalvebod Brygge i København

Derudover, er vi opmærksomme på corona både før, under og efter afholdelse af kurserne og vil op til afholdelse gøre opmærksom på de gældende forholdsregler.

Kurset er målrettet alle faggrupper, der ønsker at få en konkret viden om bæredygtighed. Kurset er derfor relevant for alle faggrupper - tømrere, elektrikere, murere, malere osv.

Kurset er et kvalitetsstempel, som adskiller dig positivt fra dine konkurrenter. Du får en unik kombination mellem bæredygtig ekspertise og dit fagområde, som dine konkurrenter ikke kan tilbyde boligejerne.

 

Beviset vil være gyldigt i to år, herefter er der mulighed for at få det forlænget. 

Kurset er etableret nu, så håndværkerne kan imødekomme den stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger. Som Klimahåndværker har du et stort plus i bogen, når boligejeren skal vælge sin håndværker.  

 

Niras er en af Skandinaviens førende ingeniørvirksomheder, som har assisteret i projekter for Carlsberg, Vestas mfl. Niras er specialiseret inden for miljø, klimaændringer og bæredygtighed, og er derfor perfekt rustede til at kunne afholde kurset.

Håndværker.dk bruger cookies

For at forbedre brugervenligheden af vores website, bruger vi egne cookies og cookies fra tredjeparter. Disse cookies har til formål at understøtte tre overordnede formål på hjemmesiden som er funktionalitet, statistik og marketing.

${options ? "Skjul indstillinger" : "Vis indstillinger"}