Grundskyld er en skatteafgift for boligejere
Hvad er grundskyld? ⇒ Håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk
Håndværker.dk
  1. Forside »
  2. Ordbog »
  3. Grundskyld er en skatteafgift for boligejere »

Hvad er grundskyld?

Vil du blive klogere på grundskyld? Læs mere herunder, hvor vi giver dig alt, du har brug for at vide.

Grundskyld er en skatteafgift for boligejere

  • Grundskyld: En skat, der er beregnet på baggrund af grundens handelsværdi.
  • Ejendomsværdiskat: En skat, der er beregnet på baggrund af “bygningens” handelsværdi.

Tilsammen udgør grundskylden og ejendomsværdiskatten en skatteudgift på cirka en procent af din ejendoms samlede værdi pr. år.

Det betyder, at hvis du ejer en bolig, der er vurderet til at have en samlet handelsværdi to millioner, så skal du betale cirka 20.000 kr. om året i grundskyld og ejendomsværdiskat.

Hvem afgør, hvor meget grunden og huset er værd?

Det gør SKAT.

SKAT foretager en vurdering af handelsværdien på dit hus og din grund, og på basis af denne beregnes grundskylden og ejendomsværdiskatten. Ejendomsvurderingen udføres blandt andet på baggrund af aktuelle handelspriser.

I 2013 udkom der en rapport, der viste, at der var meget store afvigelser mellem de faktiske handelspriser og dem, som SKAT havde vurderet.

Præcise ejendomsvurderinger er meget vigtige for danske boligejere, fordi det kan betyde en ekstraudgift på tusindvis af kroner årligt i grundskyld og ejendomsværdiskat, hvis den offentlige vurdering er for høj i forhold til den faktiske handelsværdi.

Derfor fastfrøs SKAT deres ejendomsvurderinger til vurderingerne fra 2011, efter rapporten udkom, mens et nyt vurderingssystem blev udviklet.

Hvorfor beskattes fast ejendom?

Det kan være svært at gennemskue rimeligheden i at skulle betale skat af noget, man har købt og betalt med en løn, der allerede er beskattet fra statens side.

Grunden er, at ejendommen betragtes som en investering på lige fod med eksempelvis aktier og obligationer. Det, du får ud af en fast ejendom, – dit investeringsafkast – er et sted at bo. Dette udgør i sig selv en rimelig årlig værdi.

Derudover får du muligheden for at få et økonomisk udbytte af investeringen, når boligen skal sælges.

Til gengæld kan du så trække renteudgifterne til dit boliglån fra i skat på din lønindtægt.

Hvor meget udgør grundskylden?

Grundskyldens størrelse varierer fra kommune til kommune. I gennemsnit ligger grundskylden på 26,25 promille, men nogle steder er den under 20 promille.

Der er et loft på, hvor stor grundskylden må blive – 34 promille. Der er flere kommuner på landsplan, der har ramt loftet.

Du kan finde din kommunes skattesatser på skatteministeriets hjemmeside. Grundskylden betales i to eller fire rater om året via et indbetalingskort, som du får tilsendt.

Kan grundskylden stige?

Grundskylden kan stige i to anledninger årligt.

Den første anledning er, når din grundværdi stiger. Det kan være i form af en højere offentlig vurdering eller i kraft af en reguleringsprocent.

Den anden anledning kan være, når din kommunes grundskyldspromille stiger, hvor det er op til kommunalbestyrelsen i forbindelse med årlige budgetforhandlinger.

Men heldigvis findes der et loft på stigningen – det kan du læse mere om herunder.

Et loft på, hvor meget din grundskyld kan stige

Dette loft hedder grundskatteloftværdien. Loftet betyder, at din grundværdi kun kan stige med maksimalt syv procent i forhold til det foregående år.

Disse syv procent kaldes den maksimale reguleringsprocent – den aktuelle reguleringsprocent fastsættes fra år til år, men overstiger aldrig syv procent. Stigningen er begrænset af, at kommunens grundskyldspromille maks må være 34 procent

Den ekstra gode nyhed er: Kommunen vælger altid den “billigste løsning” – hvis den offentlige vurdering overstiger det foregående års værdi plus reguleringsprocenten, er det sidstnævnte, der gælder. Hvis den offentlige vurdering er lavere end det foregående års værdi plus reguleringsprocenten, er det den offentlige vurdering, der gælder.

(Frivillig) indfrysning af stigninger i grundskyld

Er du eller din ægtefælle gået på pension? Eller modtager I efterløn, delpension eller social pension? Så kan du indefryse ejendomsskatten i helårsbolig eller sommerhus.

Siden 2018 har man som boligejer fået indefrosset en del af sin ejendomsskat, og man har ikke løbende skulle betale en eventuel stigning i grundskylden i 2018-2020.

Men fra andet halvår af 2021 blev den midlertidige indefrysningsordning gjort frivillig. Du kan derfor selv bestemme, om du vil betale de eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Når der sker en indefrysning, betyder det, at kommunen yder et lån til betalingen af stigningen, hvor betalingen udskydes til et senere tidspunkt. Det er fordelagtigt for især ældre og pensionister, som økonomisk aflastes med denne ordning. Det vil betyde, at de kan blive boende i deres hus eller beholde deres sommerhus, når de forlader arbejdsmarkedet.

Indefrysningen er uden gebyrer eller renter frem til 2024.

Normalt indefryser kommunen stigninger på mere end 200 kroner årligt (pr. ejendom pr. ejer). Er beløbet lavere end 200 kroner, betaler du det som en del af den samlede grundskyld.

Typisk fremgår det på din ejendomsskattebillet og årsopgørelse, hvor stort det indefrosne beløb er – både for det pågældende år og samlet set.

Indefrysning foregår som et lån

Ordningen hjælper med at udskyde betalingen til et senere tidspunkt, hvor du ikke skal betale for en eventuelt stigning år for år, men først når du skal sælge din bolig.

Den foregår derfor som et lån, hvor kommunen vil kræve, at der stilles sikkerhed til lånet – eksempelvis gennem skadesløsbrev eller et ejerpantebrev i huset.

Et skadesløsbrev som sikkerhed udstedes af dig som ejer til kommunen, der får stillet sikkerhed for de indefrosne skatter i din ejendom. Gælden overstiger som udgangspunkt ikke hovedstolen på skadesløsbrevet.

Vælger du derimod et ejerpantebrev til at stille sikkerhed, udstedes dette til ejeren, der efterfølgende afleverer det til kommunen.

Selvom indefrysningsordning i princippet er et lån, er det vigtigt, du ikke forveksler den med det lån, du kan søge til betaling af ejendomsskat for pensionister.

Framelding kan ikke fortrydes 

Ordningen er frivillig, hvilket betyder, at du kan fravælge indefrysningen, hvis du ønsker det.

Har du tilmeldt dig, men fortrudt? Så kan du framelde dig den. Men gør du det, skal du betale det samlede indefrosne beløb for alle år, fordi det kun er din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Derfor skal eventuelle medejere også selv framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Og har du først betalt, kan du ikke få pengene tilbage.

Dog kan du altid tilmelde dig ordningen igen fra og med næste grundskyldsrate, ellers vil ordningen fortsætte som hidtil. Hvis du er tilmeldt ordningen, vil eventuelle stigninger i grundskylden på ejendommen fortsætte med at blive indefrosset og omvendt, hvis du ikke er tilmeldt.

Kan det svare sig at betale gælden?

Er du i tvivl om, hvorvidt det kan svare til at betale gælden? Som udgangspunkt kommer det an på din økonomiske situation. Gælden er rentefri, men har du alligevel overskudslikviditet, hvoraf du betaler negativ rente i din bank, kan du med fordel indfri det skyldige beløb nu, så du slipper for at have en gæld at tænke på.

Er du derimod presset økonomisk, kan det betale sig at vente. Det fordelagtige ved ordningen er, at den er rentefri, så du ikke skal døje med at betale et endnu større beløb tilbage.

Krav til at benytte indefrysningsordningen

For at du kan benytte ordningen om at indefryse din grundskyld, er der en række krav til ejeren eller dens ægtefælle.

1. En af jer skal have fast bopæl i landet i den periode, hvor de specifikke skatter skal betales.

2. En af jer enten være nået folkepensionsalderen, være på efterløn eller få pension i henhold til lovgivningen om social pension, delpension eller førtidspension.

3. Du må ikke modtage boligstøtte, ellers kan ordningen ikke anvendes.

Spørg din kommune til råds, hvis du er i tvivl, om du skal gøre brug af ordningen. Det er også op til kommunen, om ordningen skal omfatte vej-, kloak-, vandafledningsafgift og lignende.

Husk at dokumentere et ejerskifte af boligen

Hvis du har solgt din ejerbolig, er det vigtigt at huske, at du skal aflevere ejendomsskattebilletten og eventuelt giroindbetalingskort til den nye ejer af boligen. Således kan salget indgå i refusionsopgørelsen.

Grundskyld påhviler nemlig den ejer, der har tinglyst adkomst til ejendommen. Derfor skal man som køber selv være ansvarlig for at få dokumenteret, at sælger har betalt de forfaldne rater.

Den tidligere ejer bliver normalt automatisk frameldt betalingsservice, hvorefter kommunen udsender et indbetalingskort på de endnu ikke forfaldne rater til den nye ejer, som står registreret i ejendomsregistret. Denne registrering finder typisk sted, når ejerskiftet er blevet tinglyst.

Få op til 3 tilbud på din næste byggeopgave

Du får svar indenfor kort tid

Håndværkere i hele landet

Gratis og uforpligtende

- og skulle du sidde fast, så hjælper vi

Send os en simpel beskrivelse af din byggeopgave

Lokale håndværkere klar til at hjælpe dig

-

Skriv dig op til vores gratis guides og vejledninger

Håndværker.dk bruger cookies

For at forbedre brugervenligheden af vores website, bruger vi egne cookies og cookies fra tredjeparter. Disse cookies har til formål at understøtte tre overordnede formål på hjemmesiden som er funktionalitet, statistik og marketing.

${options ? "Skjul indstillinger" : "Vis indstillinger"}

Send os din opgave
Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

Få op til 3 uforpligtende tilbud på din opgave

Skriv dine oplysninger her
Besked
Tilmeld dig Håndværker.dks nyhedsbrev Accepter betingelser
Vedhæft billeder Send