1. Forside »
 2. Betingelser »

Politikker og betingelser

Velkommen til Håndværker.dks betingelser og brugervilkår.

Når du accepterer disse betingelser og brugervilkår, accepterer du også vores GDPR-politikCookie-politik og Anbefalinger på håndværker.dk. Du kan læse mere om, hvilke krav som håndværkerfirmaer hos Håndværker.dk skal opfylde her. Håndværker.dk har lovhjemmel til at vise alle offentligt registrerede virksomheder på hjemmesiden. Tryk her og læs mere om denne lovhjemmel og hvorfor Håndværker.dk vælger at vise alle virksomheder.

Betingelser og datapolitik gælder for alle sider der hører under Prisberegning.dk A/S - dvs: Håndværker.dk, henttilbud.dk, prisberegning.dk, tilbygning.prisberegning.dk, advokat.prisberegning.dk, typehuse.prisberegning.dk, tagpris.dk, vindues-pris.dk, revisor-pris.dk, gulvpris.dk, køkkenpris.dk, terrassepris.dk, murerpris.dk, vvs-pris.dk, arkitektpris.dk, elektrikerpris.dk, maler-pris.dk, isoleringspris.dk, gartnerpris.dk, alarm-pris.dk, garage-pris.dk, kloakpris.dk. Ydermere gælder de for “MinBolig Platformen” både på web og app.

1. Om tjenesten

Håndværker.dk er en webbaseret tjeneste (herefter også kaldet "tjenesten"), der drives af Prisberegning.dk A/S (herefter kaldet: ”vi, ”os”, ”vores”), som retter sig mod forbrugere, primært boligejere og boligkøbere (herefter kaldet ”bruger”) og virksomheder inden for servicebranchen (herefter kaldet “håndværker”). Ved brugen af tjenesten på platformen, oprettes automatisk en profil. Profilen er nødvendig, for at brugeren kan anvende tjenesten som platform til at indhente tilbud på opgaver relateret til boligen, booke møder med håndværkeren, og bedømme håndværkerens udførte arbejde, samt modtage løbende opdateringer om services omkring og i forbindelse med boligen, samt forslag til kommende vedligeholdelses- og/eller renoveringsopgaver. Profilen anvendes også til, at håndværkeren kan bedømme den erfaring, de har haft med brugeren og give en anbefaling.

Håndværkeren kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler samt promovere deres virksomhed via tjenesten, for at få adgang til nye kunder. Det er håndværkeren selv, som er ansvarlig for sin profils indhold og vedligeholdelse heraf, herunder fx tekster, billeder, faggrupper/kompetencer, CVR-nummer mv. Som forbruger bør du derfor aldrig udelukkende tage håndværkerprofilen i betragtning - søg altid anden bistand/rådgivning før du vælger. Håndværker.dk fraskriver sig ethvert ansvar for håndværkerprofilens indhold og vedligeholdelse.

Udbyder af tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger (se nærmere herom på vores GDPR-side) er:

Prisberegning.dk A/S
CVR-nr.: 29 79 25 26
Strandlodsvej 6, 1. sal, 2300 København S
Tlf.: +45 70 22 80 14
E-mail: info@haandvaerker.dk
(herefter "Håndværker.dk")

2. Tjenestens hovedområder

a. Brugerprofil: Brugere kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m., samt boligdata og opgavedata (opgavebeskrivelse/projektbeskrivelse). Stamdata, boligdata og opgavedata kan kun ses af Håndværker.dk og de tilmeldte håndværkere.

Brugere kan uploade og dele eget materiale og oplysninger med Håndværker.dk og de tilmeldte håndværkere. Denne del indeholder bl.a. et beskedsystem, hvor brugerne kan udveksle beskeder med håndværkere og uploade materiale samt billeder af deres bolig, opgave, inspirationsbilleder mv. i forbindelse med oprettelsen af deres forespørgsel.

Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle, eller for en håndværker at benytte tjenesten til at indhente priser (pristjek). Forespørgsler må alene ske på boliger, hvor brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af forespørgslen.

Profilen er personlig, og brugeren må kun oprette én profil. Brugeren må ikke opgive en anden persons e-mail eller udgive sig for at være en anden.

b. Råd og vejledning: Brugere kan søge råd og vejledning om drift og vedligeholdelse af deres bolig. Disse råd er vejledende, og hverken vi eller vores samarbejdspartnere kan stilles til ansvar for forhold, der måtte indtræffe som følge af råd og vejledning, der er modtaget.

Specifikt for direkte kontakt via håndværkerens profilside

Kontakt til en håndværker: Når brugeren udfylder en formular på en håndværkers profilside, videresendes brugerens afgivet informationer til den pågældende håndværker, i form af en opgavebeskrivelse samt et unikt “tracking-telefonnummer”*, til både brugeren og håndværkeren, således at Håndværker.dk kan se, om det lykkes at skabe kontakt mellem håndværker og bruger.

Lykkes det at skabe kontakt parterne imellem, vil parterne efter telefonsamtalen modtage en SMSfra Håndværker.dk med et link til hver deres brugerprofil, for at registrere tilfredshed og informationer om afholdelse af et evt. møde. Skulle brugeren, efter telefonsamtalen, ikke ønske at gå videre med håndværkeren, skal dette registreres via linket til brugerprofilen, hvorefter Håndværker.dk vil følge nedenstående, som var det ikke lykkes at skabe kontakt.

Såfremt det ikke lykkes at skabe kontakt parterne imellem, har Håndværker.dk mulighed for at ringe brugeren op og/eller sende en mail med det formål at finde en anden håndværker, der kan løse opgaven. Efter opkaldet vil brugeren modtage en SMS, hvor vi beder om brugerens feedback på vores service. Vi bruger således brugerens telefonnummer, e-mail og brugerprofil som led i opfølgning på forløbet.

Anbefalinger: For anbefalinger af håndværkerne beder vi om brugerens navn, e-mail, postnr. og mobilnr. Dette gør vi med henblik på at kunne verificere anbefalingen. Både Håndværker.dk og den pågældende håndværker, som modtager anbefalingen, kan tage kontakt til brugeren efterfølgende vedr. anbefalingen. 
For anbefalinger af brugerne benyttes den data, der fremgår af håndværkerens profil med henblik på at kunne verificere anbefalingen. Både Håndværker.dk og den pågældende bruger, som modtager anbefalingen, kan tage kontakt til håndværkeren efterfølgende vedr. anbefalingen, dog uden at have ret til at få denne ændret.

Specifikt for prisberegning og indhentning af tilbud

 1. Håndværker.dk mailer og/eller ringer brugeren op med henblik på at formidle kontakt til op til 3 håndværkere, for hver af de specifikke faggrupper opgaven drejer sig om. Disse håndværkere er medlemmer hos Håndværker.dk. Under dialogen gennemgås brugerens behov specifikt i forhold til opgaven, og vi spørger ind til boligen som helhed, for at finde det bedste match mellem brugeren og håndværkeren. Ydermere udarbejdes der et udkast til en opgave- og udbudsbeskrivelse. Denne sendes til brugeren for evt. rettelser og godkendelse, inden opgaven sendes i udbud.
 2. Når vores medarbejder ringer brugeren op, optages opkaldet. Optagelsen opbevares alene såfremt der laves en formidling, hvor optagelsen udelukkende bruges til kvalitetssikring - optagelsen opbevares i op til 4 måneder efter møde- eller formidlingsdagen.
 3. Vi bruger brugerens mail og/eller SMS og/eller app-notifikation til at sende en bekræftelse med instruktioner, såfremt brugeren takker ja til, at vi formidler kontakt til en eller flere håndværkere.
 4. Udbudsprocessen: Håndværker.dk sender opgaven i udbud på Platformen til en eller flere håndværkere, der matcher med kriterierne. Når en eller flere håndværkere har tilkendegivet, at de er interesseret i at afgive tilbud på opgave, sendes en mail og/eller SMS og/eller app-notifikation til brugeren med en liste over de pågældende håndværkere. Ud fra denne liste tager brugeren selv den sidste og afgørende beslutning ift. hvilke håndværkere, som skal være en del af tilbudsprocessen (brugeren kan afvise en eller flere af håndværkerne, eller alle). Brugerens oplysninger videresendes i form af opgave- og udbudsbeskrivelsen, adressen samt et unikt “tracking-telefonnummer”* til både brugeren og håndværkeren, således at Håndværker.dk kan se, om det lykkes at skabe kontakt parterne imellem.

  Lykkes det at skabe kontakt parterne imellem, vil parterne efter telefonsamtalen modtage en besked med et link til hver deres brugerprofil, for at registrere tilfredshed og informationer om afholdelse af et evt. møde. Skulle brugeren, efter telefonsamtalen, ikke ønske at gå videre med håndværkeren, skal dette registreres i linket til brugerprofilen, hvorefter Håndværker.dk følger nedenstående procedure “b”, som var det ikke lykkedes at skabe kontakt.

  Såfremt det ikke lykkes at skabe kontakt parterne imellem, vil Håndværker.dk kontakte brugeren med det formål at finde en anden håndværker, der kan løse brugerens opgave. Efter opringningen vil brugeren modtage en besked, hvor vi beder om brugerens feedback på vores service. Vi bruger således brugerens telefonnummer, e-mail og brugerprofil som led i opfølgning på forløbet.
 5. Vi bruger brugerens telefonnummer til at komme i kontakt med brugeren i form af telefonopkald og SMS, for uddybende dialog og opfølgning samt feedback på servicen.
 6. Aftale med håndværkeren: Håndværker.dk sørger for at formidle den indledningsvise kontakt mellem håndværker og brugeren/boligejeren - herefter har håndværker og bruger ansvaret for den direkte kontakt og de indbyrdes aftaler. Håndværker.dk kan således ikke drages til ansvar for hændelser såsom eventuelle udeblivelser, misforståelser, fejl- mangler eller udført arbejde. Håndværker.dk anbefaler og opfordrer til enhver tid til, at brugeren følger de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udlagte anvisninger i forhold til indgåelse af aftaler med håndværkere. Du kan finde disse anvisninger her. Håndværker.dk anbefaler desuden, at du inden indgåelsen af en håndværkeraftale får juridisk rådgivning. Denne rådgivning kan bl.a. klargøre, om du skal anmode håndværkeren om at stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser, og om du selv skal stille en betalingsgaranti over for håndværkeren mv.
 7. Håndværker.dk har via MinBolig Platformen faciliteret en kontrakt-generator / kontraktskabelon med en tilknyttet deponeringskonto fra PayProff Bank, der kan benyttes i forbindelse med en byggesag mellem en forbruger og en virksomhed inden for byggebranchen. Vælger man at benytte sig af kontrakt-generator / kontraktskabelon, er det et krav, at man også benytter den tilknyttede deponeringskonto fra PayProff Bank. 

  Håndværker.dk har indgået en samarbejdsaftale med PAYpoff A/S, CVR-nr. 40 91 43 07, Ouskær 32, DK-7100, Vejle ("PAYpoff"), som tilbyder en sikker betalingsløsning, der sikrer, at en ydelse ikke leveres, før entreprisesummen er indbetalt til PAYproff, og at den indbetalte entreprisesum ikke frigives til entreprenøren, før forbrugeren har godkendt arbejdet. PAYproff er således en escrow-konto (deponeringskonto). Betaling via PAYproff er obligatorisk og ufravigeligt ved brug og gennemførelse af transaktion via Håndværker.dk.

  I henhold til Finanstilsynets regler om hvidvask, skal enhver betaling, der behandles via MinBolig Platform / Håndværker.dk, ske fra brugerens egen private konto. Forbrugeren kan således ikke bruge en erhvervskonto eller andre personers eller juridiske personers erhvervs- eller privatkonto. Enhver overtrædelse af dette punkt berettiger Håndværker.dk til at udelukke brugeren fra Håndværker.dk.

  Det er brugerens ansvar at sikre, at alle oplysninger, der er registreret i PAYproffs sikre betalingsløsning, herunder kontooplysninger, er retvisende og korrekte, og hverken Håndværker.dk eller PAYproff er ansvarlig i tilfælde af ukorrekte oplysninger.

  Brugeren er ansvarlig for konstant at holde sine personlige oplysninger, bankoplysninger og ID-dokumenter opdateret. Håndværker.dk eller PAYproff kan fra tid til anden kræve, at en bruger fremsender dokumentation med det formål at opretholde et højt sikkerhedsniveau samt med henblik på overholdelse af danske og internationale hvidvaskregler. Imødekommer brugeren ikke denne anmodning fra Håndværker.dk inden for 30 dage, kan Håndværker.dk suspendere brugerens adgang til Håndværker.dk samt indstille til PAYproff, at brugeren skal suspenderes indtil tilfredsstillende dokumentation er modtaget.

  VIGTIGT
  Uanset om denne kontrakt-generator / kontraktskabelon benyttes, indgås alle aftaler fortsat direkte imellem Håndværkeren og brugeren/forbrugeren på eget ansvar, og Håndværker.dk kan således ikke drages til ansvar for hændelser såsom eventuelle udeblivelser, misforståelser, fejl- mangler eller udført arbejde. Håndværker.dk anbefaler og opfordrer til enhver tid til, at brugeren følger de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udlagte anvisninger i forhold til indgåelse af aftaler med håndværkere. Du kan finde disse anvisninger her. Håndværker.dk anbefaler desuden, at du inden indgåelsen af en håndværkeraftale får juridisk rådgivning. Denne rådgivning kan bl.a. klargøre, om du skal anmode håndværkeren om at stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser, og om du selv skal stille en betalingsgaranti over for håndværkeren mv.

  OBS: Ved brugen af denne løsning, vil der blive pålagt en transaktionsomkostning (også kaldet servicegebyr). Transaktionsomkostninger mv. vil tydeligt fremgå af materialet, førend du godkender.

Specifikt for værktøjer på brugerprofilen - beregning af estimeret værdi og vedligeholdelse af boligen

Beregning af værdi, vedligeholdelse og renovering af boliger er kompliceret. Derfor stiller vi en række vejledende værktøjer til rådighed på brugerprofilen. Værktøjerne er baserede på historiske handler, gennemsnitssalgspriser i lokalområdet, bolig-erfadata og en række andre forhold.

VIGTIGT
Konkrete boliger kan pris-, renoverings-, og vedligeholdelsesmæssigt afvige markant. Du bør derfor aldrig kun tage værktøjerne på brugerprofilen i betragtning. Søg altid anden bistand, før du disponerer. Håndværker.dk kan ikke drages til ansvar for fejl i data, dokumenter, beregninger, vedligeholdelsesforslag eller andre af de digitale værktøjer, der er på platformen.

3. Priser

Oprettelsen af en Basisprofil, som boligejer eller boligkøber, er gratis. Brugeren vil kunne opgradere sin profil til et betalt abonnement - priser og funktioner fremgår af abonnementsoversigten for MinBolig. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en evt. pris herfor særskilt. Håndværkerne opkræves en individuel kommission og/eller en abonnementsafgift direkte af Håndværker.dk. Ved accept af tilbud via tjenesten, vil tilbuddet pålægges et servicegebyr. Servicegebyret vil altid fremgå af tilbuddet, herunder i totalprisen, inden dette accepteres. Servicegebyret tilfalder Håndværker.dk og opkræves i forbindelse med overførslen til deponeringskontoen i PAYproff Bank.

4. Deling af indhold – upload af eget materiale

Brugeren har via tjenesten mulighed for at uploade sit eget materiale f.eks. tilstandsrapport, tegninger, fakturaer, billeder mv., og dele dette indhold med håndværkere og andre, som brugeren ønsker at dele dette materiale og indhold med. Brugeren accepterer, at Håndværker.dk fremsender modtagne tilbud, fakturaer mv. fra håndværkere til brugerens profil.

Uploader brugeren materiale på tjenesten, skal brugeren sikre, at andres rettigheder ikke krænkes, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Uploader og deler brugeren materiale, andre har lavet, skal brugerne sikre sig, at brugeren ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, som brugeren uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.

Brugeren må ikke, uden konkret samtykke fra rettighedshaveren, uploade følgende materiale:

 • Indscannede sider fra bøger og blade
 • Dokumenter og andet indhold fundet på andre websites
 • Fotos, som brugeren ikke selv har taget
 • Videoer, som brugeren ikke selv har optaget

5. Ansvar for eget indhold

Brugeren har selv rådighed over og er selv ansvarlig for det indhold, som brugeren vælger at uploade og dele med andre.

Håndværker.dk påtager sig intet ansvar for brugerens materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Brugeren indestår selv for lovligheden af det materiale, som brugeren uploader og deler med andre, herunder at brugen af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle Håndværker.dk blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi brugeren ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter brugeren overfor Håndværker.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og risikerer at blive mødt med erstatningskrav.

6. Retningslinjer for brug af tjenesten

Brugeren er berettiget til at bruge den tilgængelige funktionalitet på tjenesten. Håndværker.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. Tjenesten er primært til brug for brugerens forespørgsel på renovering og vedligeholdelse af bolig og håndværkernes tilbud herpå, samt at støtte byggeprocessen. Det er ikke tilladt for brugeren at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under afsnit 2.

Såfremt brugeren gentagne gange anvender tjenesten til at indhente tilbud, uden at gøre brug af de fremsendte tilbud, forbeholder Håndværker.dk sig retten til at hindre brugerens adgang til tjenesten og til at slette brugerens profil.

Hvis materialet, som brugeren uploader, krænker andres rettigheder f.eks. ophavs- eller varemærkerettigheder, eller hvis materialet udgør en krænkelse af anden lovgivning, forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter eget skøn og uden forudgående advarsel.

Både brugeren og håndværkeren skal holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med f.eks. racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke.

Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere håndværkere, ved f.eks. at vedblive med at sende meddelelser, selvom håndværkeren har frabedt sig dette.

Via tjenesten er det maksimalt tilladt at skrive til 5 håndværkere inden for ét fag vedr. en opgave. Overskrides dette antal, er det at betragte som spam.

Håndværker.dk forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som vurderes at overtræde disse vilkår eller relevant lovgivning. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår, forbeholder vi os retten til at hindre brugerens adgang til tjenesten og til at slette brugerens profil.

7. Oplysninger til brugeren på tjenesten

Brugeren accepterer, at Håndværker.dk og håndværkere på tjenesten kan sende meddelelser eller kontakte brugeren via et fungerende beskedsystem på tjenesten, samt via e-mail, telefon eller sms. Der kan endvidere på tjenesten forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra os og vores samarbejdspartnere.

Brugeren accepterer, at håndværkeren kan bedømme og anbefale brugeren på tjenesten og at brugerens bedømmelse er tilgængelig for andre håndværkere på tjenesten. Der henvises til de særskilte afsnit herom i GDPR-politik samt ”Anbefalinger på Håndværker.dk”.

Brugerens e-mail og telefonnummer kan alene ses af håndværkere, der har bekræftet deres interesse i at deltage i brugerens udbud. Her vil e-mail og telefonnummer kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om besigtigelse, et møde, tilbudsgivning og udførelse af opgaven.

Håndværker.dk anvender brugerens e-mail, telefonnummer, SMS og app-notifikation til at informere om, at der er modtaget besked fra en håndværker, vigtig information om tjenesten: f.eks. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v., og i tilfælde hvor det på tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængelig.

Håndværker.dk anvender ikke brugerens oplysninger til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v. medmindre brugeren har givet sit samtykke hertil. Brugeren er til enhver tid berettiget til gebyrfrit at til- og afmelde sig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på tjenesten.

Brugeren kan give Håndværker.dk samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Håndværker.dks samarbejdspartnere. Håndværker.dk videregiver ikke, uden brugerens udtrykkelige samtykke, personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

Brugeren accepterer, at Håndværker.dk henter de generelle informationer om boligen og boligens bruger fra Mosaic Danmark i form af klynge-data, samt ejendommens data fra kommuner,  Danmarks Statistik, OIS. Det omfatter bl.a. oplysninger om BBR. BBR-oplysninger hviler bl.a. på indberetninger fra ejerne af ejendommene og kan derfor være fejlbehæftede.

8. Rettigheder til tjenesten og indhold på sitet

Håndværker.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne til tjenesten og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv.

Håndværker.dk erhverver ingen rettigheder til det materiale, som brugeren vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder retten til at gøre materialet tilgængeligt for andre relevante parter gennem tjenesten eller på andre måder.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på Tjenesten, uanset om dette sker på vegne af Håndværker.dk, håndværkere eller andre, tilkommer som udgangspunkt den, der uploader materialet. Sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på tjenesten, accepterer brugeren at dem, der får adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at Håndværker.dk og håndværkerene kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af brugerens forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud.

Brugeren må anvende det materiale, der af Håndværker.dk og andre stilles til rådighed på tjenesten, til egne private formål. Brugeren må ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed på tjenesten, og må f.eks. ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet, uden forudgående skriftlig aftale med Håndværker.dk.

9. Brug af oplysninger og materiale

Vi har brug for følgende oplysninger, når du benytter vores service:

Navn, postnr., tlf.nr., mail, BBR/OIS- og Mosaic Klynge-data.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne levere vores service. Når vi har fundet den rigtige håndværker til din opgave, vil dine personoplysninger blive videregivet til den pågældende håndværker ift. den videre proces.

Oplysninger der videregives til håndværkeren er: navn, adresse, postnr., tlf.nr., mail, BBR/OIS-data samt evt. notat omkring opgaven der ønskes udført.

I forbindelse med brug af specifikke services, som f.eks. indhentning af lånetilbud fra en bank og/eller brugeren benytter deponeringskontoen fra PayProff Bank, vil disse services/banker kræve en udvidet dataindhentning i henhold til Finanstilsynets gældende lovgivning. Denne data vil alene blive opbevaret og brugt af serviceudbyderen og er under serviceudbyderens databeskyttelse.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på Håndværker.dk er Prisberegning.dk A/S.

Ved oprettelse af profil og upload af materiale accepterer brugeren, at disse oplysninger og materiale gøres tilgængelig for håndværkere og for Håndværker.dk. Brugeren accepterer, at Håndværker.dks håndværkere får ret til at bruge dette materiale som angivet under pkt. 8.

Brugeren kan til enhver tid selv redigere eller slette oplysninger og uploadet materiale. Håndværker.dk iagttager oplysningsforpligtelsen overfor brugeren i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. I den forbindelse informerer Håndværker.dk desuden brugeren om, at håndværkeren og Håndværker.dk som udgangspunkt opbevarer brugerens personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som opgaven vedrører, hvorefter oplysningerne slettes. Hvis håndværkeren opbevarer brugerens personoplysninger i længere tid, påhviler det håndværkeren at informere brugerne herom. Håndværkerne behandler brugerens oplysninger med henblik på at kunne indgå en aftale med brugerne og for at kunne anbefale brugerne på tjenesten. Håndværkernes behandlingsgrundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Hvis håndværkeren behandler brugerens oplysninger til andre formål, påhviler det håndværkeren at informere brugeren herom, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 4.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@haandvaerker.dk.

10. Ansvarsbegrænsning

Håndværker.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware.

Håndværker.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan forekomme. Håndværker.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af brugerens data, herunder uploadet materiale.

Håndværker.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som brugeren måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.

Håndværker.dk er ikke aftalepart, men alene formidler af informationer på tjenesten, herunder indhentelse og afgivelse af tilbud fra håndværkere samt stiller værktøjer til rådighed for byggeprocessens gennemførelse. Håndværker.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af informationer, korrespondance og tilbud og kontrakter. Håndværker.dk er ikke involveret i selve håndværksarbejdet, hvor brugeren får udført arbejde, og fraskriver sig ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel samt eventuelle fejl og mangler herved. Håndværker.dk kan i specifikke sager hjælpe brugere med at blive formidlet til et forsikringsselskab for at tegne en Tryghedsforsikring for fejl- og mangler, læs mere her.

OBS. Tryghedsforsikringen er alene gældende, såfremt det specifikt fremgår af entreprisekontrakten, der er udarbejdet af HELP Forsikring, og som alene kan udarbejdes igennem kontrakts-generatoren / kontraktskabelonen i MinBolig.

Såfremt Håndværker.dk til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er ansvaret over for brugeren begrænset til det største af følgende: (i) 5 % af den samlede betaling, som Håndværker.dk har modtaget fra brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen, eller (ii) DKK 1.000.

Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

11. Prisberegninger og tilbuds gyldighed

Prisberegneren leverer et prisoverslag (også kaldet en vejledende pris, en ca.-pris, et vejledende tilbud, eller en overslagspris), som tilsendes brugeren pr. mail og/eller via brugerprofilen. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringspriser på opgavetypen i Danmark og tager udgangspunkt i højeste fællesnævner på landsplan. Prisoverslaget er ikke det samme som et tilbud. Et faktisk tilbud på en opgave kan kun leveres af en håndværker.

Modtagne tilbud fra håndværkeren er juridisk bindende i henhold til de tilbudsbetingelser der er beskrevet i det konkrete tilbud fra håndværkeren, uanset om tilbudet er sendt fra Håndværker.dks besked- og bookingsystem og/eller om håndværkeren har sendt tilbud via mail eller andet beskedsystem.

12. Sletning af brugerens profil

Brugeren kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger og materiale, som brugeren har uploadet på tjenesten. Ved sletning af profilen skal brugeren være opmærksom på, at evt. indlæg i fora, cases på sitet og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg, cases og beskeder vil ikke blive slettet. Håndværker.dk kan til enhver tid slette eller deaktivere en brugers profil. Håndværker.dk forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette profilen.

13. Udeblivelsesgebyr

Dato og tidspunkt for brugerens aftalte håndværkerbesøg/møde er bindende, og fremgår af brugerens profil på Håndværker.dk, samt bekræftelsesbesked via e-mail (samt via SMS, såfremt brugeren har registreret et mobilnummer). Brugeren kan til enhver tid, uden omkostning, dog senest 8 timer før det aftalte tidspunkt, annullere mødet med håndværkeren. Evt. annullering skal til enhver tid ske til Håndværker.dk via brugerens profil, mail eller telefon. Såfremt brugeren undlader at annullere en bekræftet aftale, og udebliver fra sit møde med håndværkeren på det aftalte tidspunkt, betragtes dette som en misligholdelse af den indgåede aftale.

14. Ændring af disse vilkår

Håndværker.dk forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på tjenesten.

15. Overdragelse

Brugerens profil er personlig, og kan ikke overdrages til andre uden Håndværker.dk samtykke.

Håndværker.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten samt rettigheder helt eller delvist til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, modtager brugeren meddelelse herom med en frist til at slette sin profil, såfremt brugeren ikke accepterer overdragelsen.

16. Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og brugen af tjenesten er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.

Håndværker.dk bruger cookies

For at forbedre brugervenligheden af vores website, bruger vi egne cookies og cookies fra tredjeparter. Disse cookies har til formål at understøtte tre overordnede formål på hjemmesiden som er funktionalitet, statistik og marketing.

${options ? "Skjul indstillinger" : "Vis indstillinger"}